Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 των μελών του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης

Κατηγορία
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Ημερομηνία
28 Ιανουάριος 2019 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2019 των μελών του πολιτιστικού σωματείου με την επωνυμία "Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης" που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, Ανδρέα Μιαούλη 9, ΤΚ 68132, ΑΦΜ 998549996, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, με απόφαση του Μονομελές Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης και έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 28/11/2018 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μμ, στα γραφεία του Σωματείου, Ανδρέα Μιαούλη 9, ΤΚ 68132, Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιανουαρίου 2019.
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του έτους 2018.
3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης έως την 31/12/2018.
4. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
5. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από 26/02/2018 μέχρι και την 31/12/2018.
6. Εγγραφές και διαγραφές μελών, σύμφωνα με το καταστατικό.
7. Προτάσεις μελών σχετικά με την λειτουργία και τις δράσεις του συλλόγου.
8. Προτάσεις μελών σχετικά με την Τροποποίηση του Καταστατικού.
9. Ψηφοφορία για την Τροποποίηση του Καταστατικού.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Με εκτίμηση, για το
Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης
Δημοσθένης Καραγεωργίου
Πρόεδρος Δ.Σ.

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 28 Ιανουάριος 2019 19:00

Υποστήριξη από iCagenda