Τακτική Γενική Συνέλευση 2020 των μελών του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης

kedifot_election_2020
Κατηγορία
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Ημερομηνία
10 Φεβρουάριος 2020 19:00
Τόπος
Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης - Miaouli 9
Alexandroupoli 681 00, Greece

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 2020 των μελών του πολιτιστικού σωματείου με την επωνυμία "Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης" που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, Ανδρέα Μιαούλη 9, ΤΚ 68132, ΑΦΜ 998549996, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία για το 2020 είναι Εκλογοαπολογιστική και θα πραγματοποιηθεί την 10η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 19:00 μμ, στα γραφεία του Σωματείου, Ανδρέα Μιαούλη 9, ΤΚ 68132, Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Φεβρουαρίου 2020.
2. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. για τη διετία 2018 - 2020.
3. Οικονομικός απολογισμός των χρήσεων 2018 και 2019.
4. Ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα του έτους 2019.
5. Ερωτήσεις επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού καθώς και της έκθεσης της Ε.Ε.
6. Εγκρίσεις διαδοχικά, του Διοικητικού απολογισμού, του Οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της Ε.Ε. και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης έως την 10/02/2020.
7. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου, από 26/02/2018 μέχρι και την 10/02/2020.
8. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
9. Προτάσεις – υποδείξεις των μελών για θέματα του Συλλόγου.
10. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
11. Ενημέρωση για την διαδικασία των εκλογών.
12. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
13. Ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία για το 2020 είναι Εκλογοαπολογιστική, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Με εκτίμηση, για το
Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης
Δημοσθένης Καραγεωργίου
Πρόεδρος Δ.Σ.

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

  • 10 Φεβρουάριος 2020 19:00

Υποστήριξη από iCagenda