• Αρχική
  • Το Κέντρο
  • Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, που αναδείχθηκε μετά από την εκλογο-απολογιστική συνέλευση της 26ης Φεβρουαρίου 2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο κατανομής αρμοδιοτήτων της 5ης Μαρτίου 2018 που ακολούθησε. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την διετία 2018-2020 του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης αποτελείται από τους:

Δημοσθένη Καραγεωργίου: Πρόεδρος
Συμεών Χατζηλίδη: Αντιπρόεδρος
Ανέζα Σπανοπούλου: Γραμματέας
Μιχαήλ Μπολιάκη: Ταμίας
Βασίλειο Καραφυλλίδη: Μέλος
Αικατερίνη Παπαπαναγιώτου: Μέλος
Αθανάσιο Μανούση: Μέλος